Tarieven

Het kantoor hanteert een uurtarief van 220 euro exclusief 21% BTW en exclusief verschotten en andere onkosten. In alle gevallen wordt voor zover mogelijk vooraf een inschatting gemaakt van de voor de cliënt te verwachten kosten.

Conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten bestaat de mogelijkheid voor specifieke zaken een prijsafspraak te maken.

On- of minvermogenden kunnen het kantoor inschakelen op basis van door de Staat gefinancierde rechtshulp. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand is na te gaan wie er voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komen.

Engels advocatuur

mw. mr. F.A.M. Engels
advocaat

Prinsevinkenpark 36
2585 HM s-Gravenhage

T 070 - 306 17 00
F 070 - 306 14 74

W www.engelsadvocatuur.nl